Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

Tytuł:

uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Jońcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 6343
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXI/99/2009 RADY GMINY W JOŃCU z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku (M.P. z 2009r. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10zł za 1dt do kwoty 29,00zł za 1dt. § 2. Traci moc uchwała nr XX/63/2008r Rady Gminy w Jońcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Nowiński

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.318.3892

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6688

  uchwała nr XXVI/154/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6342

  uchwała nr LII/222/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6341

  uchwała nr LII/221/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6340

  uchwała nr XXVII/150/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6339

  uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6338

  uchwała nr XXVII/148/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.