Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.25.708

Tytuł:

uchwała nr Nr XXV /192/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 20 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-27
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 25 pozycja: 708
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1742

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1405

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.111

  uchwała nr XXXIV/317/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.707

  uchwała nr XXIV/232/09 Rady Gminy Tryńcza z dnia 3 kwietnia 2009r. W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy ,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.706

  uchwała nr XXVIII/291/09 Rady Gminy Solina z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.705

  uchwała nr 189/XXI/09 Rady Gminy Roźwienica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.704

  uchwała nr XXIV/183/09 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.703

  uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.