Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.30.839

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Dzikowiec Nr XIX/148/2008 z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Dzikowiec
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 30 pozycja: 839
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa,Podatki - od nieruchomości,Podatki - leśny

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.919

  uchwała nr XXX/223/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 lutego 2009 w sprawie ustalenia liczby punktów i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dzikowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1511

  uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXX/227/2005 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1734

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 9 marca 2011r. wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Dzikowiec Nr XLIX/346/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.1880

  uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.294

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.838

  uchwała nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Dzikowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.837

  uchwała nr XXII/166/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.836

  uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.835

  uchwała nr XXII/164/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.834

  uchwała nr XXII/163/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek niektórych dodatków oraz warunków ich przyznawania, sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.