Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.32.885

Tytuł:

uchwała nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/08 z dnia 14 listopada 2008 r. dotyczącej określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Tyczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 32 pozycja: 885
Hasła:Podatki - rolny,Podatki - pobór podatków w drodze inkasa,Podatki - od nieruchomości,Podatki - leśny

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.908

  uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.130

  uchwała nr XLIII/296/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.399.3620

  uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.786

  uchwała nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XXX/150/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.884

  uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany granic sołectw Borek Stary, Kielnarowa, Hermanowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.883

  uchwała nr XXIV/235/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sędziszów Młp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.882

  uchwała nr XLII/323/09 Rady Miasta Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.881

  uchwała nr XXVI/256/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.880

  uchwała nr XXXI/254/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.