Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1000

Tytuł:

uchwała nr XXX/152/09 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-29
Organ wydający:Rada Powiatu Brzozowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 36 pozycja: 1000
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2298

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1608

  uchwała nr XLV/219/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1899

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Powiatu w Lesku z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1016

  uchwała nr XXVI/161/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których gmina Bukowsko jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1508

  uchwała nr 117/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.999

  uchwała nr XXX/151/09 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponawymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.998

  rozporządzenie nr 10/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.997

  obwieszczenie z dnia 19 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka przeprowadzonych w dniu 17 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.996

  porozumienie Rady Miasta I Gminy Sieniawa z dnia 5 maja 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego ? SHD-25 na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.995

  uchwała nr XXVI/237/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.