Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1043

Tytuł:

uchwała nr XXIX/248/09 Rady Gminy Przemyśl z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-03
Organ wydający:Rada Gminy Przemyśl
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 37 pozycja: 1043
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.217.1792

  uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.942

  uchwała nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Jasło z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2727

  uchwała nr XLVII/347/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.695

  uchwała nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1042

  uchwała nr XXII/170/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1041

  uchwała nr XXV/194/09 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w granicach obwodów sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1040

  uchwała nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1039

  uchwała nr XXIX/295/09 Rady Miasta w Nisku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko: dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1038

  uchwała nr XXX/310/09 Rady Miasta w Nisku z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko: dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.