Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1180

Tytuł:

uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy Stubno z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-16
Organ wydający:Rada Gminy Stubno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 1180
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1678

  uchwala nr LI /595/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1177

  uchwała nr XX/159/09 Rady Gminy Stubno z dnia 2 marca 2009r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1974

  uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1754

  uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI / 595 / 10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1163

  uchwała nr LX/11/2010 Rady Gminy Bircza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1179

  uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy Stubno z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1178

  uchwała nr XXII/176/09 Rady Gminy Stubno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1177

  uchwała nr XX/159/09 Rady Gminy Stubno z dnia 2 marca 2009r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1176

  uchwała nr XXII/137/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1175

  uchwała nr XXII/136/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.