Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1332

Tytuł:

uchwała nr XXII/207/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-07-15
Organ wydający:Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 52 pozycja: 1332
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin, Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1851

  sprawozdanie Burmistrza Recza z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu za 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Koluszek roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.272.4330

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2008r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1331

  uchwała nr XXXI/315/09 Rady Miasta w Nisku z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nisko na czas oznaczony do 3 lat w przypadku gdy po umowie dzierżawy/najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1330

  uchwała nr XXXII/207/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1329

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1328

  uchwała nr XXVII/180/08 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1327

  uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie budżetu na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.