Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1408

Tytuł:

uchwała nr XXV/149/09 Rady Miasta I Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-07-24
Organ wydający:Rada Miasta I Gminy Rudnik nad Sanem
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 57 pozycja: 1408
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin, Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.658

  uchwała nr XXVI/164/09 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.657

  uchwała nr XXVI/163/09 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.78.1478

  aneks nr 1/2010 Powiatu Niżańskiego do porozumienia zawartego dnia 28 maja 2010 roku w Nisku dotyczącego przekazania w zarząd Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem: podpisany dnia 01.07.2010 roku w Nisku pomiędzy: Powiatem Niżańskim oraz Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1667

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.74

  zarządzenie nr B/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1407

  uchwała nr XXVII/201/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1406

  uchwała nr XXVII/200/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1405

  uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Dęba

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1404

  uchwała nr 219/XXX/09 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1403

  uchwała nr 200/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.