Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1714

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 5 sierpnia 2009r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-09-09
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 63 pozycja: 1714
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

Projekt z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE z dnia .................... 2009 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 i 8, w związku z art. 108 ust. 2 oraz art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Komisarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości, iż: z powodu nie zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Koszalinie, w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie, informacji o utworzeniu komitetów wyborczych uprawnionych do rejestracji list kandydatów na radnych, powtórzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie w okręgu wyborczym Nr 2, których termin wyznaczony był na dzień 20 września 2009 r. nie przeprowadza się. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony.


Komisarz Wyborczy w Koszalinie

w.z. Dyrektor Delegatury KBW w Koszalinie Maciej Szymański

ID: OTKDZXLNMKPMJZONMPIHNTCZI. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1715

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 sierpnia 2009r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o nieprzeprowadzeniu wyborów uzepełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.502

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1905

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynowa w okręgu wyborczym Nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1883

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7 sierpnia 2012 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siemyślu

zamów dokument

Porady prawne

 • Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

  Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Skarga na czynności nadzorcy sądowego

  Zarząd spółki wnioskującej o ogłoszenie upadłości z możliwością układu złożył na nadzorcę sądowego skargę ponad 2 miesiące temu. Sąd skargi nie rozpatrzył (...)

 • Zapoznanie pracowników z obwieszczeniem

  Wprowadziłem obwieszczenie dotyczące systemów rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego. Czy każdy pracownik pisemnie zobowiązany jest podpisać oświadczenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1713

  decyzja nr OSZ-4210-28(7)/2009/387/XEŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Choszcznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1712

  uchwała nr XXX/III/204/2009 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/III/192/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sławieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1711

  uchwała nr XXVIII/III/192/09 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sławieńskeigo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1710

  uchwała nr XXVI / 266 / 09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1709

  uchwała nr XXXVI/891/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.