Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1656

Tytuł:

informacja Starosty Mieleckiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych nr 0049 - Babule, nr 0050 - Domacyny, nr 0051 - Kębłów, nr 0053 - Piechoty, nr 0055 Przykop, nr 0056 Rożniaty, nr 0058 - Zachwiejów, nr 0059 - Zaduszniki, nr 0060 - Zarównie położonych w gminie Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-09-18
Organ wydający:Starosta Mielecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 70 pozycja: 1656
Hasła:Grunty i budynki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1280

  informacja nr 1/2011 Starosty Mieleckiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: nr 0076 - Dąbie, nr 0077 - Dąbrówka Wisłocka, nr 0079 - Dulcza Wielka, nr 0080 - Janowiec, nr 0085 - Zdziarzec i nr 0087 - Żarówka położonych w gminie Radomyśl Wielki, powiat mielecki, województwo podkarpackie.w sprawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119

  informacja nr 1/2012 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: nr 0010?Borowa, nr 0011?Gliny Małe, nr 0012?Gliny Wielkie, nr 0013?Górki, nr 0014?Łysakówek, nr 0015?Orłów, nr 0016?Pławo, nr 0017?Sadkowa Góra, nr 0018?Surowa, nr 0019?Wola Pławska położonych w gminie Borowa, Powiat Mielecki, Województwo Podkarpackie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1740

  informacja nr 2/2010 rady gminy; Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: nr 0078 ? Dulcza Mała, nr 0081 ? Partynia, nr 0082 ? Pień, nr 0083 ? Podborze, nr 0084 - Ruda, i nr 0086 ? Zgórsko położonych w gminie Radomyśl Wielki, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.834

  informacja nr 1/2010 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: nr 0101 ? Grzybów, nr 0102 ? Izbiska, nr 0103 ? Jamy, nr 0104 ? Kawęczyn, nr 0105 ? Kosówka, nr 0106 ? Piątkowiec, nr 0107 ? Przebendów, nr 0108 ? Wadowice Górne, nr 0109 ? Wadowice Dolne, nr 0110 ? Wampierzów, nr 0111 ? Wierzchowiny, nr 0112 ? Wola Wadowska, nr 0113 ? Zabrnie położonych w gminie Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

  informacja nr 1/10 Starosty Nidzickiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Janowiec Kościelny oraz obrębów Janowo, Łomno, Róg w gminie Janowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie

zamów dokument

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Sprawdzenie legalności budynku

  Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1655

  sprawozdanie Wójta Gminy Laszki z dnia 18 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1654

  obwieszczenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 4 września 2009r. w sprawie uzupełnienia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1653

  zarządzenie nr 611/09 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11 września 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w 2009 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1652

  porozumienie Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 1 września 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w sprawie ustalenia warunków wykonywania przez Gminę Kolbuszowa zadania własnego Gminy Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1651

  uchwała nr XXII/218/09 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/06 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.