Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1893

Tytuł:

uchwała nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, nadania statutu i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-20
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 101 pozycja: 1893
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR 726/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, nadania statutu i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. 1. Z dniem 1 września 2010 r. zakłada się Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, które włącza się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15. 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego Specjalne w Radomiu, o którym mowa w ust. 1, korzystać będzie z mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15. 3. Akt założycielski Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego ul. Grzecznarowskiego 15 określa załącznik Nr 1 do uchwały. Specjalnego w Radomiu,


4. Akt założycielski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15 określa załącznik Nr 2 do uchwały. 5. Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15 określa załącznik Nr 3 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy informacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik

Id: KQBXP-LLJNZ-SFCLN-ESMRY-SUJNR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Akt Założycielski Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc Akt Załóżycielski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.doc Statut

Id: KQBXP-LLJNZ-SFCLN-ESMRY-SUJNR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4472

  uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.575

  uchwała nr 42/IV/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wierzbicy

 • DZ. URZ. 2012.3374

  uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka  Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1206

  uchwała nr 694/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Przedszkolu Publicznemu Nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 9

 • DZ. URZ. 2011.166.1321

  uchwała nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Właściwość prokuratury

  Oszust dokonał u przedsiębiorcy zakupu towaru z odroczonym terminem płatności, za który oczywiście nie zapłacił. Przedsiębiorca ma swą siedzibę w Radomiu, natomiast (...)

 • Zakładanie firmy

  Czy będąc na zwolnieniu chorobowym (ciąża) mogę założyć własną firmę? Jeśli nie na zwolnieniu, to czy na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym? Czy muszę (...)

 • Nabycie prawa do urlopu wychowawczego

  W świetle nowelizacji przepisów kiedy osoba zatrudniona nabywa prawa do urlopu wychowawczego?

 • Przedłużenie urlopu wychowawczego

  Czy w każdej chwili mogę przedłużyć sobie urlop wychowawczy i pracodawca musi się na to zgodzić?

 • Koszty badania okresowego pracowników

  Jestem pracownikiem firmy zatrudniającej ponad 100 osób, z główną siedzibą w Radomiu, ja pracuję w Warszawskim oddziale firmy, dostałam skierowanie na badania okresowe. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1892

  uchwała nr 725/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach samorządowych, zarządzonych w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1891

  uchwała nr 582/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Góra Kalwaria odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1890

  uchwała nr LXX/415/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płońsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1889

  uchwała nr LXX/414/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płońska na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1888

  uchwała nr LXX/410/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.