Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1862

Tytuł:

uchwała nr LIV/510/2010 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-26
Organ wydający:Rada Powiatu Sanockiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 102 pozycja: 1862
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.1581

  uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259

  zarządzenie nr 7/2012 Starosty Sanockiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.522

  zarządzenie nr 14/09 Starosty Sanockiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej w Sanoku w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.120.3506

  uchwała nr 316/XXXI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Radomskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1583

  porozumienie nr 140/09 Starosty Sanockiego z dnia 18 czerwca 2009r. zawarte w Sanoku pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Zarszyn w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg.....

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1861

  uchwała nr LII/1004/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia terminu zakończenia zbiorów roślin uprawnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1860

  uchwała nr LI/985/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1859

  uchwała nr LI/981/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1858

  sprawozdanie Wójta Gminy Dębica z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1857

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanok z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.