Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1864

Tytuł:

uchwała nr LXXIV/590/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru ?Dzielnica przemysłowo ? składowa ? część południowa?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-26
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 102 pozycja: 1864
Hasła:Planowanie przestrzenne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1334

  uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru ? Dzielnica przemysłowo ? składowa ? część północno ? zachodnia? - Nr 51

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.845

  uchwała nr LXII/519/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru ?Dzielnica Przemysłowo-Składowa część Północno-Wschodnia?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2102

  uchwała nr LXXV/604/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 61

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.653

  uchwała nr LXII/520/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru ?WARZYCE I Nr 38?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.585

  uchwała nr LXII/517/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 53

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1863

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/250/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała budżetowa na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1862

  uchwała nr LIV/510/2010 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1861

  uchwała nr LII/1004/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia terminu zakończenia zbiorów roślin uprawnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1860

  uchwała nr LI/985/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1859

  uchwała nr LI/981/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.