Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1997

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 108 pozycja: 1997
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.59.1205

  uchwała nr XXXIX/291/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1132

  uchwała nr XXVII/204/08 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.72

  uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Przedszkoli Miejskich w Gminie Ustrzyki Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1512

  uchwała nr XLVIII/366/10 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Ustrzyki Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.251

  uchwała nr XLI/311/2010 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Ustrzyki Dolne

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1996

  sprawozdanie Wójta Gminy Trzebownisko Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 2009 R.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1995

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/124/10 z dnia 4 listopada 2010r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Pawłosiowie Nr XXXIX/268/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Maleniskach /dz. nr 51/1, 51/2/, obręb geodezyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1994

  uchwała nr XLIII/319/10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1993

  uchwała nr XLIII/318/ 10 Rady Gminy Medyka z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1992

  uchwała nr XXXIII/226/10 Rady Gminy Lutowiska z dnia 13 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.