Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2097

Tytuł:

uchwała nr LII/1016/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-17
Organ wydający:Sejmik Województwa Podkarpackiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 114 pozycja: 2097
Hasła:Budżet i sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1147

  uchwała nr VI/76/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.137.2853

  uchwała nr II/23/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.53

  uchwała nr III/42/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1859

  uchwała nr LI/981/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1608

  uchwała nr IX/139/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2096

  uchwała nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2095

  uchwała nr L/970/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2094

  uchwała nr 287/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2093

  uchwała nr 283/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lok alnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2092

  uchwała nr 282/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.