Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2511

Tytuł:

uchwała nr XXIX/185/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wieniawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-12
Organ wydający:Rada Gminy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 118 pozycja: 2511
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR XXIX/185/2010 RADY GMINY WIENIAWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wieniawa Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z poźn. zm.) oraz art. 44 ust.3,3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 151, poz. 1220) w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje: § 1. 1. Znosi się dwa pomniki przyrody nr rej. 29/R/P, nr rej. 30/R/P ? drzewa modrzew polski ( Larix polonica) o obwodach pnia 210 cm i 260 cm, rosnących na terenie dworku w parku zabytkowym w miejscowości Głogów, stanowiących własność Joanny i Pawła Kępczyńskich. 2. Powodem zniszczenia pomnika jest utrata wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego , gdyż obecny zły stan sanitarny drzew powoduje zagrożenie dla życia ludzi i mienia. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Adamczyk

Id: ZOYLB-WNTHW-YNDJZ-RBPPX-UIFXU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2479

  uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1161

  uchwała nr 108/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/185/2010 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Kłoczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1903

  uchwała nr VIII/41/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.337

  uchwała nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka w miejscowości JEZIORO

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2510

  uchwała nr XXIX/183/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2509

  uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2508

  uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów-Mokrzec-Grabowska Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2507

  uchwała nr XXVIII/203/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na ?Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2506

  uchwała nr XXVIII/164/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ? dla terenu Gminy Sobolew ? liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.