Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2303

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-23
Organ wydający:Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2303
Hasła:Pożytek publiczny

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2276

  uchwała nr XLIX/461/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1331

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2302

  uchwała nr XXVIII/52/10 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2301

  uchwała nr XXVIII/51/10 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2300

  uchwała nr XXVIII/50/10 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2299

  uchwała nr XXXVIII/278/2010 Rady Gminy Stubno z dnia 5 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ?Chałupki Dusowskie?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2298

  uchwała nr XLVII/366/2010 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 października 2010r. w sprawie użytku ekologicznego na terenie Gminy Przemyśl w miejscowości Krówniki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.