Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2578

Tytuł:

uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Gminy Sońsk
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2578
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA Nr XLVI/249/2010 RADY GMINY SOŃSK z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Sońsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. tworzy się odrębny obwód głosowania - nr 6 z siedzibą w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej ?Palium? w Sońsku, ul. Zacisze 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Szmalec

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1912

  uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2808

  uchwała nr XLVI/296/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2642

  uchwała nr XXXV/ 214 /10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.150.2869

  uchwała nr XXXVII/193/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4986

  uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sońsk odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2577

  uchwała nr XXX/188/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2576

  uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2575

  uchwała nr XXX/186/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mokobody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2574

  uchwała nr 428/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2573

  uchwała nr 427/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.