Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2440

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miejska w Rymanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 124 pozycja: 2440
Hasła:Dotacje

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1514

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2596

  uchwała nr LVII/421/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.2650

  uchwała nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2405

  uchwała nr LXXXIX/460/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.19.475

  uchwała nr VI/104/11 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

zamów dokument

Porady prawne

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2439

  uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2438

  uchwała nr 283/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radymno i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielanie tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2437

  uchwała nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Pilzno w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2436

  uchwała nr 340/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2435

  uchwała nr XL/356/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnychdziałających na terenie Powiatu Rzeszowskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.