Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2800

Tytuł:

uchwała nr 418/XLIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Batalionów Chłopskich II? w Ciechanowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-28
Organ wydający:Rada Miasta Ciechanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 126 pozycja: 2800
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA Nr 418/XLIII/10 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 luty 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Batalionów Chłopskich II? w Ciechanowie. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Batalionów Chłopskich II? w Ciechanowie w załączniku nr 2 do uchwały stanowiącym wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zapisy: w kolumnie nr 9 ?-? w kolumnie nr 10 ?uwaga nieuwzględniona?. § 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Prezydenta Miasta Ciechanów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta: Tomasz Grembowicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.123.3623

  uchwała nr 337/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.900

  uchwała nr 29/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ?Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania? zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 marca 2008r., uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 28 sierpnia 2008r., uchwałą nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 sierpnia 2009r. oraz uchwałą nr 413/XLII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.1300

  uchwała nr 45/V/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.902

  uchwała nr 37/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.1301

  uchwała nr 54/V/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2799

  uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych w komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych Gminy Stoczek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2798

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 marca 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2797

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Mławskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2796

  aneks nr 1 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. do porozumienia nr 39/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2795

  uchwała nr LI/386/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw utworzonych na terenie Gminy Wyszków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.