Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2588

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-68(5)/2010/529/IXA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa "Ciepłownia Łańcut" Spółka z o.o. z siedzibą w Łańcucie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-02
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 127 pozycja: 2588
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.107

  decyzja nr OKR-4210-57(10)/2010/2011/529/X/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "Ciepłowni Łańcut" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.67

  postanowienie nr OKR-4210-80(11)/2009/529/IX/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej taryfę dla dla ciepła Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2589

  decyzja nr OKR-4210-71(4)/2010/728/IXA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ENESTA Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2675

  decyzja nr OKR-4210-64(6)/2010/332/VIIIA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.165

  uchwała nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut

zamów dokument

Porady prawne

 • Oddziały spółki z o.o.

  Spółka z o.o. prowadzi działalność w dwóch branżach (ma dwa rodzaje działalności) z siedzibą w jednym miejscu. Obie branże nie stanowią odrębnych jednostek gospodarczych (...)

 • Siedziba sp.z o.o.

  Jeśli sp. z o.o. wypowiada umowę najmu lokalu który to był jedyną siedziby firmy czy musi dołożyć starań i zawrzeć nową umowę wynajmu zachowując ciągłość (...)

 • Spółka bez siedziby

  Spółka z o.o. w likwidacji zajmująca się do tej pory handlem detalicznym ma siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu handlowym. W trakcie likwidacji nie zamierza prowadzić (...)

 • Biuro a oddział spółki

  Czy spółka z o.o. może otworzyć drugie biuro poza siedzibą spółki, nie tworząc tam oddziału?

 • Zmiana adresu spółki z o.o.

  Spółka z o.o. otrzymała wymówienie lokalu, który jest siedzibą spółki wpisaną do KRS. Do końca roku muszę opuścić lokal. W najbliższym czasie spółka złoży (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2587

  aneks Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej zawarty w Rzeszowie w dniu 29 października 2010 r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim a Gminą Głogów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2586

  uchwała nr XL/447/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinie pożytku publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2585

  uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wojaszówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2584

  uchwała nr XLIII/274/ 2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2583

  uchwała nr XLIII/391/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.