Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2674

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-58(5)/2010/9257/VII/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ? Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 131 pozycja: 2674
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1392

  decyzja nr OKA-4210-20(7)/2011/9257/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fenice Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1708

  decyzja nr OKA-4210-5(2)/2009/9257/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2009r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła (Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2893

  decyzja nr OKR-4210-80(4)/2010/1334/IXA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1429

  decyzja nr OKR-4210-11(12)/2010/360/VII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ( PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowej Dębie)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.253

  decyzja nr OKA-4210-16(4)/2009/9257/VII/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2009r. (Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej)

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2673

  zarządzenie nr 109/2010 Starosty Brzozowskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2672

  uchwała nr XLVI/301/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2671

  uchwała nr XLVI/299/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2670

  uchwała nr XLIII/242/10 Rady Gminy Markowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok w gminie Markowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2669

  uchwała nr XLIII/241/10 Rady Gminy Markowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.