Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

Tytuł:

uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Miasta Leszno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 132 pozycja: 2527
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA Nr XLII/509/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmian.), uchwala się co następuje: §1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 utworzonych na terenie Miasta Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/474/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna, poprzez dopisanie nowych nazw ulic i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków. §2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. §4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie. §5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna (-) Piotr Olejniczak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/492/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Opłata za wycięcie drzewa

  Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta (...)

 • Zgłoszenie zmiany rachunku bankowego

  Czy zmiana banku (rachunku firmy) firmowego rachunku bankowego przy firmie działającej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wymaga uiszczenia zmiany (...)

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2526

  uchwała nr XLII/508/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz Areszcie Śledczym w Lesznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2525

  uchwała nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Rawicz do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2524

  uchwała nr XXXVII/174/2010 Rady Miejskiej Mikstat z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Mikstat

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2523

  uchwała nr XLI/325/10 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2522

  uchwała nr XLI/324/10 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Bojanowo, podległym jednostkom, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.