Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2779

Tytuł:

uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/268/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Czarna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 134 pozycja: 2779
Hasła:Podatki - zwolnienia podatkowe

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.103

  uchwała nr LVIII/453/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/268/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.435

  uchwała nr XXXIX/385/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ?Czarna - Pastwiska? położonego w miejscowości Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2441

  uchwała nr LV/433/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/320/05 Rady Gminy Czarna z dnia 29.03.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3761

  uchwała nr XV/121/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Usług Publicznych i Komercyjnych w Miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna Powiat Łańcucki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.411

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza w miejscem sprzedaży.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2778

  uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku na terenie Gminy Czarna dla potrzeb podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2777

  uchwała nr XLVI/311/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2776

  uchwała nr XL/383/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2775

  uchwała nr XL/379/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2774

  uchwała nr XL/378/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.