Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2939

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/290/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Zarzecze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Zarzecze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 142 pozycja: 2939
Hasła:Dotacje

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2942

  uchwała nr XXX/6313/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVI/290/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Zarzecze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2692

  uchwała nr XXXVI/287/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zarzecze i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.653

  uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2938

  uchwała nr XXXIX/174/2010 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2937

  uchwała nr XXXIX/375/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2936

  uchwała nr LXI/356/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.2935

  sprawozdanie Burmistrza Leżajska z wykonania budżetu miasta za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.2934

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 grudnia 2010r. dotyczące uchwały RadyGminy w Wadowicach Górnych Nr XLIII/240/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej w Grzybowie .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.