Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3558

Tytuł:

uchwała nr 501/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania ulicy w Konstancinie-Jeziornie, gm. Konstancin-Jeziorna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-08-07
Organ wydający:Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 3558
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 501/V/44/2010 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie nadania ulicy w Konstancinie-Jeziornie, gm. Konstancin-Jeziorna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co nastepuje: § 1.1. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna nadaje drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/9 z obrębu 01-29, gm. Konstancin-Jeziorna, nazwę ul. Augustowska. 2. Ulica, o której mowa w ustępie 1 została zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. § 3. Wydatki związane z zakupem i utrzymaniem tablic z nazwami ulic oraz ustaleniem numerów porządkowych nieruchomości zostaną pokryte ze środków budżetu gminy: Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 i 4300. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimierz Jańczuk

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3874

  uchwała nr 351/V/30/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Zdrojowemu w Konstancinie-Jeziornie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3455

  uchwała nr 203/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2448

  uchwała nr 174/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4898

  uchwała nr 110/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2449

  uchwała nr 186/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wynajem obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Odległość słupów oświetlenia ulicznego od drogi

  Czy są jakieś przepisy regulujące ustawienie słupów oświetlenia ulicy? Na naszej sześciometrowej ulicy słupy stoją od 25 lat prawie po środku tj. 2 m od płotu. (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu

  Bank przesłał wypowiedzenie umowy listem poleconym. List ten nie został odebrany. Czy umowa została w związku z tym wypowiedziana skutecznie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3557

  uchwała nr 500/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania ulicy we wsi Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3556

  uchwała nr 494/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 305/IV/19/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3555

  uchwała nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3554

  uchwała nr 489/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3553

  uchwała nr 488/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.