Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2925

Tytuł:

uchwała nr XLIX/262/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-03
Organ wydający:Rada Powiatu Jarocińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 153 pozycja: 2925
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

Uchwała nr XLIX/262/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Na podstawie art. 12 pkt 1 i 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz.1592, ze zmianami), art. 36, art. 43 ust. 1 oraz art. 60 ust. 4 b pkt. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43, ze zmianami) Rada Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale nr XXXVIII/206/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ? § 6.1. Ustala się termin zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do dnia 30 września 2010 r.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Meisnerowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.4752

  uchwała nr 103/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ?PALMA? oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Lecznica Centrum? z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ?ATTIS? Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4446

  uchwała nr XXXVI/899/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Zwierzyńcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2924

  uchwała nr LII/403/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu, jak również powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2923

  uchwała nr XLII/337/III/2010 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie likwidacji obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego wokół stacji radiolokacyjnej ? radaru AVIA C w Wysogotowie gm. Tarnowo Podgórne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2922

  uchwała nr XXXV/283/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kiszkowo lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2921

  uchwała nr XXXV/274/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2920

  uchwała nr XXXV/273/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.