Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.168.4160

Tytuł:

uchwała nr LXVII/319/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-09-27
Organ wydający:Rada Miasta Pionki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 168 pozycja: 4160
Hasła:

UCHWAŁA Nr LXVII/319/2008 RADY MIASTA PIONKI z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008r. § 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 26.234zł w rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 6.234zł § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.234zł W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20.000zł W rozdz. 80104 ? Przedszkola o kwotę 20.000zł § 083 - wpływy z usług o kwotę 20.000zł § 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie miasta W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 26.234zł W rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.234zł § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.234zł W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.000zł W rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.000zł § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000zł W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20.000zł W rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000zł § 4220 - zakup środków żywności o kwotę 20.000zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady: Dariusz Dolega

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6352

  zarządzenie nr 0152/94/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.4142

  zarządzenie nr 0152/95/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1167

  uchwała nr 190/V/2008 Rady MIasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.4143

  zarządzenie nr 0152/96/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6351

  zarządzenie nr 0152/92/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.168.4159

  uchwała nr XXXI/250/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.168.4158

  uchwała nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.168.4157

  uchwała nr XXXV/182/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.168.4156

  uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.168.4155

  uchwała nr XXXV/176/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.