Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-22
Organ wydający:Rada Powiatu Dzierżoniowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 3019
Hasła:apteki,godzina otwierania i zamykania placówek handlowych

UCHWAŁA NR LII/310/10 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz samorządu aptekarskiego Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego według wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Mateusz Cegiełka

Załącznik do Uchwały Nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010 r. Zalacznik1.doc Godziny pracy aptek ogólnodostępnych powiatu dzierżoniowskiego

Id: MSOMU-VMQBC-QXHFL-MXMRN-WJZTQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/153/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/250/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/110/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/24/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie nr 1 Burmistrza Góry z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w roku 2009

 • zarządzenie nr 11/2010 Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejksiej Świeradów-Zdrój za rok 2009 oraz sprawozdania z wykonania planu finsnowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2009

 • uchwała nr XXXVII/214/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2010

 • obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2010r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wąsosza Nr XL/257/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców Rady Miejskiej Wąsosza, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 95 z dnia 19 maja 2010 r. pod poz. 1457.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AL4.0911-32/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVII/471/10 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.