Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6816

Tytuł:

uchwała nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Nowej Suchej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 210 pozycja: 6816
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR 173/XLVI/2010 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 152 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę nowopowstałej ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi: 1) Miodowa 2. Przebieg  nowopowstałej ulicy przedstawia załącznik graficzny do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Jelonek   Załącznik do Uchwały Nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r. Zalacznik1.pdf Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 173 XLVI 2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23.09.2010 r.

ID: WFZTV-ZPLHB-WLHZU-BFXNK-HKEAV. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2486

  uchwała nr 121/XXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1019

  uchwała nr 149/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3323

  uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Posada gmina Kazimierz Biskupi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1570

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kazimierz Biskupi.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.298.501

  uchwała nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6815

  uchwała nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6814

  uchwała nr XXXVI/250/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6813

  uchwała nr XXXVI/249//2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6812

  uchwała nr XXXVI/248/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6811

  uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za usługę świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy w zakresie transportu i unieszkodliwiania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.