Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7149

Tytuł:

uchwała nr LXI/873/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-20
Organ wydający:Rada Miasta Siedlce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 7149
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR LXI/873/2010 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Rada Miasta Postanawia: § 1. Drodze wewnętrznej na działkach oznaczonych numerami 17/30 i 17/43 w obrębie 71 nadaje się nazwę Dębowa. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Mariusz Dobijański

ID: TXCVF-PZSLH-NOITS-USNQP-RBEIN. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr II/23/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Pasłęka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.348

  uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.856

  uchwała nr XXXIII/267/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.121.193

  uchwała nr XLVIII/539/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzeźcach

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7148

  uchwała nr 606/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzymin lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7147

  uchwała nr 605/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7146

  uchwała nr 604/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7145

  uchwała nr 603/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Arciechów gmina Radzymin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7144

  uchwała nr 599/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 375/XXIX/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie stawek opłaty targowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.