Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7529

Tytuł:

uchwała nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Somianka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7529
Hasła:regulaminy

UCHWAŁA NR LII/284/10 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ? Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: § 1. Ustala się Regulamin nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Jacek Tolak

Załącznik do Uchwały Nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Regulamin nadawania tytułu

Id: TREQV-AUHAM-ZWPSD-QEOIU-GIOEB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2731

  uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu " honorowy Obywatel Gminy Wieniawa"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/414/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia tytułu ? Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce? oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.1256

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu

 • DZ. URZ. 2011.505.4937

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7528

  uchwała nr 538/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Brylantowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7527

  uchwała nr 537/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Książkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7526

  uchwała nr 536/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Przyrodnicza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7525

  uchwała nr 533/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto i Gmina Serock oraz jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7524

  uchwała nr 527/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Leśne Echo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.