Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/19/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/230/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Kostomłoty
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 251 pozycja: 4227
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA NR IV/19/10 RADY GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/230/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Kostomłoty uchwała, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLV/230/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: ?b) skreśla się ust. 3?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy JANINA GAWLIK

Id: VFHKS-WIOCW-BJDVK-GXAPI-WXVME. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/196/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/230/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 233/09 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 marca 2009r. przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 36/11 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/316/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2011.

 • uchwała nr XLVIII/225/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 • uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/328/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych na terenie Gminy Czernica, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Dobrzykowice

 • uchwała nr LXXXII/487/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w częsci miasta Bogatynia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.