Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/258/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-09
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 25 pozycja: 349
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXIV/258/10 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala co  następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy będącej własnością osób fizycznych, w miejscowości Biestrzyków ? działki o numerach 61/15 i 63/31 ? ul. Bukowa Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Jerzy Woźniak Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.pdf Obręb Biestrzyków

ID: WYUJD-FUHUN-PAXUI-NEIOU-GIONR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/168/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/257/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokrym Dworze

 • uchwała nr XXXIV/256/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach

 • uchwała nr XXXIX/365/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej.

 • uchwała nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.