Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.26.583

Tytuł:

uchwała nr XXXV/418/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w Województwie Zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-04-08
Organ wydający:Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 26 pozycja: 583
Hasła:ochrona przyrody

Uchwała Nr XXXV/418/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w Województwie Zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§1 1. Postanawia się określić terminy zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie. 2. Wykaz terminów, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Załącznik do uchwały nr XXXV/418/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

L.p.

Roślina

Data zbioru 20.08 15.09 10.08 05.09 10.09 15.09 05.09 05.09 15.09 05.09 15.09 10.10 15.10 15.11 20.10 30.10 20.11 15.11 25.08 25.08 25.09 30.09 31.10 15.11 10.11 10.11 15.09 20.11 15.09 10.09 30.09 20.10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

rzepak ozimy rzepak jary jęczmień ozimy jęczmień jary pszenica ozima pszenica jara żyto pszenżyto ozime pszenżyto jare owies mieszanki zbożowe gryka kukurydza na zielonkę kukurydza na ziarno ziemniaki jadalne ziemniaki przemysłowe buraki cukrowe buraki pastewne groch peluszka bobik łubin topinambur marchew kapusta kalafior brokuł brukiew proso gorczyca soja łąki i pastwiska

Zgodnie z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 roku Nr 127, poz. 1066 ze zm.) odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.786

  uchwała Nr XIII/166/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1882

  uchwała nr IV/20/16/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1026

  uchwała nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 2513/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.208.6595

  uchwała nr 142/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w 2010 roku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.582

  uchwała nr XXXIII /227/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.581

  uchwała nr XXXVIII/486/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.580

  uchwała nr XXXVIII/485/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.579

  uchwała nr XXXVIII/483/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków stanowiących własność Gminy Goleniów oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.578

  uchwała nr XXXVIII/482/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i garaży

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.