Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.35.796

Tytuł:

uchwała nr XLIII/425/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Lubaczów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 35 pozycja: 796
Hasła:Herby i flagi

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.795

  uchwała nr XLIII/424/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów oraz zmiany uchwały Nr VII/79/2003 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubaczów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.4400

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci stanowiących symbole Gminy Skórzec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.977

  uchwała nr XXXIII/282/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej baneru i pieczęci Gminy Golczewo oraz zasad ich używania

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.795

  uchwała nr XLIII/424/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów oraz zmiany uchwały Nr VII/79/2003 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubaczów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.794

  uchwała nr 270/XXXIV/10 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.793

  uchwała nr XL/18/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.792

  uchwała nr XLII/267/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Frysztak

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.791

  uchwała nr XXXVII/286/2009 Rady Gminy Czudec z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Czudec na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.