Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/277/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice część południowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-22
Organ wydający:Rada Gminy Czernica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 52 pozycja: 783
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXII/277/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice część południowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: § 1. Uchula się uchwałę Rady Gminy Czernica Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice część południowa § 2. Wykonanie uuchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Czernica § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Przewodniczący Rady Gminy Czernica Karol Pietrucha

ID: XSSIC-URYVP-QZUXL-EGCVH-ITPOT. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/276/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski część północna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/202/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/279/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/209/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/280/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXX/220/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/116/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/197/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice (część południowa), gmina Czernica

 • uchwała nr XL/226/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi

 • uchwała nr XL/266/10 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego, Wałową, Kolejową, Chrobrego a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej, Kolejowej, Chrobrego).

 • uchwała nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego, Wałową, Kolejową, Chrobrego a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej, Kolejowej, Chrobrego).

 • uchwała nr LXVII/355/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.