Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/351/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. W sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 805
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR LI/351/10 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 24 lutego 2010 r. W sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r.  w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3 a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 ), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje: § 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody w drodze uznania za pomnik przyrody w stosunku do następującego drzewa: z § 1 poz. 2 w/w uchwały tj., Klon jawor o obwodzie 326 cm rosnącego na chodniku przy posesji ul. 1 Maja  43 w Kudowie-Zdroju, 2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych i zapewnienia  bezpieczeństwa powszechnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Burger UZASADNIENIE W dniu 04.09.2009r. w wyniku wichury jaka przeszła przez Kudowę Zdrój zawaliła się część przedmiotowego drzewa ( klon jawor), uznanego za pomnik przyrody ożywionej uchwałą nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego należy znieść ochronę prawną oraz wydać decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowego drzewa. Projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu ( Nr RDOŚ-02-WPN-6634/4/10iw z dnia 18  stycznia 2010 roku)

ID: OYXID-UWOVE-RXLZB-EHJHS-YDFMY. Podpisany.

Strona 1 / 2

Bogusław Burger UZASADNIENIE W dniu 04.09.2009r. w wyniku wichury jaka przeszła przez Kudowę Zdrój zawaliła się część przedmiotowego drzewa ( klon jawor), uznanego za pomnik przyrody ożywionej uchwałą nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego należy znieść ochronę prawną oraz wydać decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowego drzewa. Projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu ( Nr RDOŚ-02-WPN-6634/4/10iw z dnia 18  stycznia 2010 roku)

ID: OYXID-UWOVE-RXLZB-EHJHS-YDFMY. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. o uchyleniu Uchwały Nr IV/19/ 07 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: uznania za pomnik przyrody skupisk tworów przyrody ożywionej w postaci źródlisk o nazwie ?Stara Dolina Pliszki?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/331/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/290/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ożywionej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Żagań z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa Szprotawa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój

 • uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

 • informacja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Jedliny - Zdroju - obręby: Kamieńsk, Glinica, Jedlina - Zdrój, Jedlinka.

 • uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Mnichowice, gm. Żórawina

 • uchwała nr XXIX/240/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Suchy Dwór, gm. Żórawina

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.