Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1140

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/346/2010 Rady Gminy Besko z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Besko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-06-30
Organ wydający:Rada Gminy Besko
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 54 pozycja: 1140
Hasła:Odpady komunalne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.44.314

  uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.40.299

  uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.509

  uchwała nr XLII/266/10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2009.484.3537

  uchwała nr XXXIII/155/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1139

  uchwała nr XXXIII/130/2010 Rady Gminy Baligród z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1138

  uchwała nr 114/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1137

  uchwała nr XXXXVII/242/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1136

  uchwała nr LX/1086/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo ? wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1135

  uchwała nr XLVI/283/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.