Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1372

Tytuł:

ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w kwietniu i maju 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-06
Organ wydający:Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 74 pozycja: 1372
Hasła:zabytki

OGŁOSZENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w kwietniu i maju  2010. Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  z 2003 r., nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) ogłasza się, iż do rejestru zabytków nieruchomych województwa  zachodniopomorskiego zostały wpisane następujące obiekty: Miejscowosć Gmina Boguszyny Pełczyce Powiat Choszczno Obiekt Nr Data Nr decyzji DZ-4140/072/AR/2010


kościół MB Różańcowej wraz A- 10z otoczeniem (z wyłączeniem wtórnie  590 04dobudowanej do elewacji płd. 14 zakrystii) dwór wraz z otoczeniem ob. dom  mieszkalny A- 10593 0505 A- 10592 0505 A- 10612 0521

Kądzielno

Kołobrzeg

Kołobrzeg

DZ-4140/1402/K/AR/2009/2010 DZ-4140/081/AR/2010

Stargard Szczeciński

Stargard Stargard dom mieszkalny /kamienica/ po Szczeciński Szczeciński obrysie zewnętrznych murów  obwodowych, ul. B. Limanowskiego 26 Szczecin Szczecin budynek mieszkalny wraz z otoczeniem, ul. Ks. Bpa Ignacego  Krasickiego 6

Szczecin

DZ-4140/1472/K/AR/2009/2010

ID: MGGLR-ACQJF-LJZOR-VYRVF-VVPNU. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1492

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w marcu, kwietniu i maju 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1122

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w marcu i kwietniu 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1699

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w maju i czerwcu 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.232

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w kwietniu oraz w listopadzie i grudniu 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.641

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2007

zamów dokument

Porady prawne

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Zgoda konserwatora na wymianę okien

  Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1371

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1370

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dorzecza Iny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1369

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.SA.0911/52/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/380/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1368

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.AB.0911/ 46 /2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2010r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr L/434/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko Pomorskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1367

  uchwała nr XII/82/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/286/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla pod-miotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifi-kowanego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.