Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1513

Tytuł:

uchwała nr XXXV/ 258 /2010 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Stara Dąbrowa na okręgi wyborcze, określenie ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Stara Dąbrowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 81 pozycja: 1513
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XXXV/ 258 /2010 Rada Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy Stara Dąbrowa na okręgi wyborcze, określenie ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ?Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003 r. Nr 159, poz.1547 ze zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Stara Dąbrowa na wniosek Wójta uchwala co następuje: §1. Dokonuje się podziału Gminy Stara Dąbrowa na okręgi wyborcze. §2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały. §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa. §4. Traci moc uchwała Nr 13/98 Zarządu Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu w wyborach do rady gminy. §5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie. §6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. §7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1512

  uchwała nr XXXV/257/2010 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1511

  uchwała nr XXXV/ 252 /2010 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1510

  uchwała nr XLI/ 213/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1509

  uchwała nr XLV/250/10 Rady Gminy Rymań z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowo ? rekreacyjnych znajdujących się w Rymaniu, przy ulicy Szkolnej 2

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1508

  uchwała nr XXXVII/220/2010 Rada Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.