Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1616

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-30
Organ wydający:Burmistrz Bornego Sulinowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 85 pozycja: 1616
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

Id: BJCFN-NDCNS-XUFDW-RQXKS-NZYFG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik1.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2009 ROK Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik2.xls DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE PARAGRAF 2030 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik3.xls DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PARAGRAF 2020 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik4.xls DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PARAGRAF 2310, 2320 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik5.xls DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PARAGRAF 2008, 2009 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik6.xls DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PARAGRAF 2010 Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik7.xls


Id: BJCFN-NDCNS-XUFDW-RQXKS-NZYFG. Podpisany

Strona 2

DOTACJE OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) PARAGRAF 2888,2889 Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik8.xls ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PARAGRAF 6298 Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik9.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 ROK PARAGRAF 4010, 4100, 4170, 4178, 4179, 2310, 2480, 2540, 2580, 2710, 2720, 2820, 6050, 6060, 6170 Załącznik Nr 9a do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik9a.xls PRZYCHODY I ROZCHODY RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY ZA 2009 ROK Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik10.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE ZA 2009 ROK Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik11.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2009 ROK Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik12.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

Id: BJCFN-NDCNS-XUFDW-RQXKS-NZYFG. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik13.xls ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik14.xls SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik15.xls ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ W 2009 ROKU Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik16.xls Tabelaryczne zestawienie należności za 2009 rok Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik17.xls Tabelaryczne zestawienie zobowiązań za 2009 rok

Id: BJCFN-NDCNS-XUFDW-RQXKS-NZYFG. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1942

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1012

  informacja nr 1/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze miasta i gminy Borne Sulinowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1495

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.766

  zestawienie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1654

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1614

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.AB 0911/57/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LXX/664/2010 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Zastań gmina Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1613

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.AB 0911/56/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LXX/662/2010 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie geodezyjnym Zastań gmina Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1612

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Sz 17/10 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2010r. stwierdzający nieważność § 6 ust. 5 zdanie 1 uchwały Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie ustalenie strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1611

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Sz 94/10 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. stwierdzający nieważność § 2 pkt 43 uchwały Nr XVI/531/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmiany D.78 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1610

  aneks nr 2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino, z siedzibą w Gryfinie, w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.