Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/280/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-05-13
Organ wydający:Rada Gminy Złotoryja
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 90 pozycja: 1365
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XXXV/280/10 RADY GMINY ZŁOTORYJA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików  województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159 , poz. 1547 , z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. Dla wyborów Rady Gminy Złotoryja ustala się okręgi wyborcze , których granice i numery oraz liczbę  radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/386/2002 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie  podziału gminy na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy w Złotoryi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w  sołectwach .


Przewodniczący Rady Gminy Józef Pawlus   Załącznik do uchwały Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXV/280/10 RADY GMINY ZŁOTORYJA Numer okręgu wyborczego 1 2 3 4 5 6 7 8 Granice okręgu wyborczego Jerzmanice-Zdrój , Sępów , Nowa Ziemia Brennik , Gierałtowiec , Ernestynów Lubiatów , Kwiatów Nowa Wieś Złotoryjska , Podolany, Pyskowice,Wyskok Leszczyna , Prusice Kopacz , Łaźniki , Rokitnica Kozów , Rzymówka , Wysocko Wilków , Wilków-Osiedle Liczba radnychwybieranych w okręgu wyborczym 2 2 2 1 2 1 1 4

Strona 1 / 2

ID: AYIPN-LXTUO-PUXNE-BSVOC-ZXPGX. Podpisany.

  Załącznik do uchwały Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXV/280/10 RADY GMINY ZŁOTORYJA Numer okręgu wyborczego 1 2 3 4 5 6 7 8 Granice okręgu wyborczego Jerzmanice-Zdrój , Sępów , Nowa Ziemia Brennik , Gierałtowiec , Ernestynów Lubiatów , Kwiatów Nowa Wieś Złotoryjska , Podolany, Pyskowice,Wyskok Leszczyna , Prusice Kopacz , Łaźniki , Rokitnica Kozów , Rzymówka , Wysocko Wilków , Wilków-Osiedle Liczba radnychwybieranych w okręgu wyborczym 2 2 2 1 2 1 1 4

ID: AYIPN-LXTUO-PUXNE-BSVOC-ZXPGX. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5642

  uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5877

  uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXV/407/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Długołęka do stanu faktycznego

 • uchwała nr XLIX/1440/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1165/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

 • uchwała nr XLIX/1438/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wznoszenia pomników na terenie Wrocławia

 • uchwała nr XLVIII/369/2010 Rada Miejska w Wołowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Wołów

 • uchwała nr L/440/2010 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha do stanu faktycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.