Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3235

Tytuł:

aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-06-13
Organ wydający:Starosta Mławski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 3235
Hasła:

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3234

  aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3236

  aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1370

  aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1372

  aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1371

  aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3234

  aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3233

  porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3232

  porozumienie nr IR. 031.1.2.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka ? Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak ? Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego ? Anny Bala zwanym dalej ?Powierzającym? a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Burmistrza Łochowa ? Mariana Dzięcioła za kontrasygnatą Z ? cy Skarbnika Gminy Łochów ? Marii Komuda zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3231

  porozumienie nr IR.031.1.1.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka ? Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak ? Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego ? Anny Bala zwanym dalej ?Powierzającym? a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Węgrów ? Jarosława Grendę za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrów ? Agnieszki Kądzieli ? Biernat zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3230

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 marca 2011r. zawarte w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.