Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1725

Tytuł:

uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uworzenia Sołectwa Smolnik, zmiany statutu gminy oraz zmiany statutu Sołectwa Lutowiska.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-07-19
Organ wydający:Rada Gminy Lutowiska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1725
Hasła:Statuty - sołectw,Sołectwa

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2972

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smolnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2533

  uchwała nr XXXIII/219/10 Rady Gminy Lutowiska z dnia 13 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą ?Smolnik 3"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.267

  uchwała nr XIX/133/08 Rady Gminy Lutowiska z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą "Smolnik 2"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2291

  uchwała nr XXXIV/233/10 Rady Gminy Lutowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutowiska oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lutowiska na lata 2011 ? 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1724

  uchwała nr XIII/45/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1723

  uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1722

  uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Fredropol z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIX/141/08 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1721

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1720

  uchwała nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.