Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1878

Tytuł:

uchwała nr V / 54 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czmoniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Kórniku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1878
Hasła:

UCHWAŁA NR V / 54 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czmoniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Czmoń: ŁAGODNA ? mająca swój początek od ulicy Lipowej i biegnąca do działki oznaczonej nr 218/37, której podstawę stanowi droga oznaczona działką nr 218/21, pokazana na załączniku. § 2. Przebieg projektowanej ulicy określono na podstawie mapy ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku.


Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Marciniak

Załącznik do Uchwały Nr V / 54 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc Mapa

Id: XDFOW-PPLSP-VCZAU-EDUVY-AIUBM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.339.5751

  uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/54/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czmoniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.339.5750

  uchwała nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr LVII/599/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czmoniu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1877

  uchwała nr V / 51 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1876

  uchwała nr V / 49 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1875

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-5.4131-1-90/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. orzekające nieważność § 4 ust. 2 uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1874

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-8.4131-1- 69 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VII/57/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Miasta Poznania, uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora i uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1873

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-8.4131-1- 71 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2011r. orzekające nieważność nieważność uchwały Nr VII/51/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XI/80/III/99 z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.