Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1903

Tytuł:

uchwała nr VIII/41/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Miasta Luboń
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 114 pozycja: 1903
Hasła:pomniki przyrody

UCHWAŁA NR VIII/41/2011 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń. Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźń. zm. ) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje: § 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się formy ochrony przyrody w postaci następujących drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Miasta Luboń: - drzewo gat. lipa o obw. 160 cm, działka nr 34, arkusz 4, obręb Żabikowo (pl. E. Bojanowskiego); - drzewo gat. lipa o obw. 117 cm, działka nr 34, arkusz 4, obręb Żabikowo (pl. E. Bojanowskiego); - drzewo gat. lipa o obw. 154 cm, działka nr 41, arkusz 4, obręb Żabikowo (ul. Szkolna); - drzewo gat. lipa o obw. 159 cm, działka nr 135, arkusz 7, obręb Żabikowo (ul. Lipowa); - drzewo gat. lipa o obw. 300 cm, działka nr 36, arkusz 4, obręb Żabikowo (ul. H. Kołłątaja); - drzewo gat. lipa o obw. 129 cm, działka nr 2, arkusz 10, obręb Żabikowo (ul. H. Kołłątaja); - drzewo gat. lipa o obw. 204 cm, działka nr 89, arkusz 7, obręb Żabikowo (ul. J. Poniatowskiego); - drzewo gat. lipa o obw. 191 cm, działka nr 89, arkusz 7, obręb Żabikowo (ul. J. Poniatowskiego); - drzewo gat. lipa o obw. 224 cm, działka nr 1/3, arkusz 9, obręb Żabikowo (ul. J. Poniatowskiego); - drzewo gat. lipa o obw. 184 cm, działka nr 195, arkusz 9, obręb Żabikowo (ul. Klonowa); - drzewo gat. lipa o obw. 235 cm, działka nr 195, arkusz 9, obręb Żabikowo (ul. Klonowa); § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Id: BZZMS-BLMXW-MJBZL-KRCJP-TAZEO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.800

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń ? ?Stary Luboń?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2479

  uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1161

  uchwała nr 108/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4231

  uchwała nr VIII/97/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Gołuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2193

  uchwała nr XXX/253/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Prażmów.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1902

  uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 376 w Zbąszyniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1901

  uchwała nr VII/35/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń ? ?Lasek ? rejon ul. Poznańskiej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1900

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla działki nr 13 ark. 197 przy ul Toruńskiej w Gnieźnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.1899

  uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.1898

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wolności, Wrzesińskiej i Hożej w Gnieźnie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.