Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-09
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 1957
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwy ulic będących własnością Gminy Siechnice, w miejscowości Siechnice: - działki o numerach 549/143, 549/135 oraz części działek o numerach 549/126, 549/146 ? ul. gen. Emila Fieldorfa Położenie ulicy przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Roman Kasprowicz

Załącznik do Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf zał. - obręb Siechnice

Id: JMLQA-FZEFT-IZRQN-HYNUB-KLRMG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulimowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Ozorzycach

 • uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

 • uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/200/04 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.