Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/VIII/71/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-10
Organ wydający:Rada Gminy Wisznia Mała
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 1996
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/VIII/71/11 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: § 1. Nie nazwanej ulicy w Wiszni Małej nadaje się nazwę : - Wrzosowa (nr geodezyjny 156/6) § 2. Położenie ulicy przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit

Załącznik do Uchwały Nr VI/VIII/71/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 maja 2011 r. Zalacznik1.jpg załącznik graf

Id: GZZME-YYGVV-BDLWC-VCHLV-WSLNB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/XXXI/174/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 września 2009r. W sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kryniczno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/XXX/168/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 sierpnia 2009r. W sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Malin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/VI/49/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ozorowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/IX/84/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szewce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/XV/138/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Piotrkowiczki

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania.

 • uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych Programem Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów.

 • uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja 2011r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce

 • uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: likwidacji dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.